Perusarvot ja eettiset ohjeet

Visio: Byggma ASA:n tavoite on nousta yhdeksi Pohjoismaiden johtavista rakennustarvikkeiden toimittajista. Konserni pyrkii toteuttamaan visionsa yrityksen perusarvojen pohjalta: S U K.

Sitoutuva

Kiinnostuksen, kunnioituksen ja ymmärryksen osoittaminen kollegoita, asiakkaita ja tavarantoimittajia kohtaan.
Avoin ja suora kommunikaatio antaa mahdollisuuden vaikuttaa ja osallistua, jolloin syntyy sitoutumista.
Halu kehittää ihmisiä: ketju on yhtä vahva kuin sen heikoin lenkki.

Uutta luova

Utelias, haluaa etsiä ratkaisuja tulevaisuuden haasteisiin. Aina ratkaisukeskeinen ja etsimässä mahdollisuuksia sekä hyviä ideoita. Hyvien ideoiden kehittämistä ja kaupallistamista kannustetaan kaikkialla konsernissa.

Kantaa vastuunsa

Keskittyy jatkuvasti työterveyteen, turvallisuuteen ja ympäristönsuojeluun sekä oppimiseen ja osaamisen kehittämiseen. Kannustaa rehellisyyteen, vastaa sanomisistaan ja tekemisistään. Suhtautuu vastuullisesti ympäristönsuojeluun, työterveyteen ja kestävään kehitykseen.